T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR - Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesi

Haberler

May

 Kıymetli Müzik öğretmenlerimizin koordine ettikleri 'Diyarbakır Türküleri' projesinin ilk eseri tamamlandı. Eser Diyarbakır İl Mem YouTube sayfasından yayınlandı.  Tüm öğretmenlerimizi tebrik ederiz.

https://youtu.be/HdEdW7vAqwA

Ock

10.01.2020 TARİHİNDE OKULUMUZ KONFERANS SALONUNDA  MÜZİK ÖĞRETMENİMİZ GÜLAY LAÇİN ŞEFLİĞİNDE OKUL KORUMUZ GÖNÜLDEN EZGİLER ADLI  TÜRK SANAT MÜZİĞİ DİNLETİSİ DÜZENLEDİLER.DİNLETİYE ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİMİZ BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİLER.

Ara

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

"GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÖĞRENCİLERİ OKULLARLA BULUŞUYOR PROJESİ"

ETKİNLİKLERİ VE UYGULAMA ESASLARI

 

PPOJE ADI: Güzel SanatlarLisesi Öğrencileri Okullarla Buluşuyor

 

AMAÇ: Genel Müdürlüğümüze bağlı Güzel Sanatlar Liselerinde öğrenim gören öğrencilerinöğretmenleriyle birlikte, öncelikleokulun bulunduğu ilçede ve ilde bulunan okullarla, kamu kurum-kuruluşlarıyla, mahalli idarelerle, yerel yönetimlerle, sivil toplum örgütleriyle, öğrenci velileriyle buluşarak;toplumu mutlu edecek sanatsal, kültürel etkinliklerle toplum hizmeti kapsamında belirli bir plan ve proje dâhilinde yerel imkânlarla etkinlikler yapılmasıdır.

 

KAPSAM: 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında Genel Müdürlüğümüze bağlı Güzel Sanatlar Liselerinde öğrenim gören öğrencileri kapsamaktadır.

 

DAYANAK:

 

 1. Millî Eğitim BakanlığıOrtaöğretim Kurumları Yönetmeliği,
 2. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği,
 3. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na dayanılarak hazırlanmıştır.

 

HEDEFLER:

 

Bu proje ile öğrencilerin;

 • Sahip oldukları millî, manevî, ahlaki, insanî ve kültürel değerleri geliştirmeleri,
 • Toplumun milli ve manevi değerlerini ön plana çıkaracak sanatsal ve kültürel etkinliklerle; yardımlaşmakardeşlik, merhamet, vicdan, birlik ve beraberlik duygularının güçlendirilmesi,
 • Hoşgörü, saygısevgi, meslek ve sanata duyarlı tutum ve davranışsahibi, başarılı bireyler olarak yetişmeleri,
 • Toplumda kalıcı gönül köprüleri kurmaları, 
 • Sosyal becerileri ve kendilerine olan güven duygusunun gelişmesi,
 • Sosyal ve kültürel alanda okulunu temsil etme bilinci kazanmaları,
 • Ders dışı zamanlarını verimli geçirmelerinin sağlanması,
 • Okula ve topluma olan aidiyet duygularının güçlendirilmesi,
 • Gerçek hayatta mesleki eğitimleri ile mesleki becerilerinin geliştirilmesi,
 • Şehit ve Gazi aileleri, huzurevleri ile bakıma muhtaç ve kimsesiz çocukların moral, motivasyon, sanatsal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamaları,
 • Güzel Sanatlar Liselerinin tanıtılmasına katkı sağlamaları,

hedeflenmektedir.

Ayrıca öğrencilerin zamanlarını verimli geçirerek istenmeyen ortamlarda bulunmalarının veya yanlış arkadaşlıklar kurmalarının önlenmesi suretiyle uyuşturucu ve diğer zararlı maddeleri kullanmalarının engellenmesi, şiddeteeğilim duyanların kontrol altına alınmasının sağlanması, okula olan aidiyetin, akademik ve sosyal başarılarının artırılması, okul devamsızlıklarının azaltılması ile öğrencilerdeyeni ilgi alanları oluşturulmasıhedeflenmiştir. 

Ara

 "Çocuklarda Diyabet"  ve "Çocuklarda Diyabet Kamu Spotu" konulu eğitim videoları öğrencilerimize,öğretmenlerimize ve velilerimize Biyoloji öğretmenimiz Oya Güzel tarafından izlettirilip diyabet hakkında bilgilendirme semineri verildi.

Ara

18-22 Kasım 2019 tarihleri arasında yapılmış olan ilk ara tatil döneminde öğretmenlerimiz mesleki çalışma programında  sosyal ve kültürel aktivitelerde güzel zaman geçirdiler.

Kas

 

 
 
Diyarbakır İl Mem Arge Biriminin düzenlediği Öğretmenler Günü Programında, Okulumuz Güzel Sanatlar Lisesi Koordinatörlüğünde hazırlanan Öğretmenler Korosu, misafirlere müzik ziyafeti sundu.